อบรมออนไลน์ เรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ”

อบรมออนไลน์ เรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ”

——————————

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 

เวลา 9.00 – 12.00 น.  

ผ่านโปรแกรม Webex Meeting by Cisco

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

——————————

หัวข้ออบรม

  • นิยาม ความแตกต่าง และองค์ประกอบของตำราและหนังสือ
  • ภาษาวิชาการกับการเขียนตำราและหนังสือ

——————————

ลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564

——————————

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/tpfRfbtdmXSP5Dv98

ลงทะเบียนผ่าน QR Code

Posted in กิจกรรม, ข่าวสาร, ทุน - ตำรา.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา