อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558"   เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง  วันที่ 25 กันยายน 2558

Posted in รางวัล / ผลงานเด่น, อาจารย์ดีเด่น.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา