ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา [...]
9 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
คลิปชวนเข้าค่าย อาจารย์มืออาชีพ 2018
9 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active [...]
26 views
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum
How to Live and Learn on Campus 2018
2013 views