ข่าวสาร

Nearpod

Nearpod  Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อ […]

Padlet

Padlet Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิด […]

Prezi

Prezi Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอก […]

Google Classroom

Google Classroom Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วย […]

ClassDojo

ClassDojo ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจั […]