การให้บริการ Aplication

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการจึงเปิดให้คณาจารย์ ผู้ที่สนใจใช้งาน Application การสอนที่น่าใจจากโครงการอบรม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จ - ศ ในเวลา 8.00 - 16.00 น.  ที่เบอร์โทรภายใน 6527 ถิรนันท์ 

 

ช่องทางติดต่อ

Application ต่างๆที่น่าสนใจ

Nearpod

Nearpod  Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อ […]

Padlet

Padlet Padlet คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิด […]

Prezi

Prezi Prezi เป็นโปรแกรมทำพรีเซนต์เตชั่นออนไลน์ ที่มีเอก […]

Google Classroom

Google Classroom Google Classroom เป็นเครื่องมือที่ช่วย […]

ClassDojo

ClassDojo ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจั […]

ZipGrade

ZipGrade ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบปร […]

คลิปวีดีโอการใช้งาน Application