ข่าวสาร

ZipGrade

ZipGrade ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบปร […]

Socrative

Socrative Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดส […]

Kahoot

Kahoot Kahoot! เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน […]

Plickers

Plickers  เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำต […]