ควอท. จะเป็นตัวกลางเชื่อมประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคณาจารย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เพื่อผลักดัน สนับสนุน และช่วยเหลือ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนาคณาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพทันต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก

มูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

บทความจาก GotoKnowประวัติและข้อมูลติดต่อ GotoKnow ⊙ สารบัญ » สมุด, บันทึก, อนุทิน, วิกิเพจ, รูปภาพ
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี