การให้บริการระบบจองห้อง Virtual Classroom

สำหรับผู้จองห้อง โปรดอ่านเงื่อนไข ดังนี้

1. คณาจารย์สามารถจองใช้ห้องเรียน Virtual classroom เพื่อการเรียนการสอนเป็นครั้งๆ ไป โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
2. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องก่อนจอง
3. โปรดจองห้องล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
4. หากรายวิชาของท่านปรากฏในตารางการใช้ห้อง แสดงว่า การจองสมบูรณ์แล้ว และท่านสามารถมาใช้ห้องตามวันและเวลาที่ปรากฏ
4. ปฏิบัติตามกฎการใช้ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

คู่มือการใช้งานห้อง Virtual Classroom

กฎการใช้ห้องเรียน Virtual Classroom

1. ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความทะนุถนอม
2. ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกจากห้อง
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้อง และห้ามวางเครื่องดื่มบนโต๊ะ
4. ห้ามขีดเขียนลงบนโต๊ะ เก้าอี้
5. เมื่อใช้ห้องเสร็จแล้ว โปรดจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพเดิม และลบกระดาน ปิดอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย
6. หากต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และซอร์ฟแวร์ Cisco WebEx สามารถติดต่อได้ที่ สนง.ส่งเสริมฯ เบอร์โทรศัพท์ 053 917897 ต่อ 8081 (ธวัชชัย บุญธรรม)

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในห้อง 617 และ 618
1. Ceiling Microphone (Teacher)
2. Ceiling Microphone (Student)
3. Quad Camera (Student Track)
4. Precision 60 (Teacher Track)
5. Touch 10
6. TV 55"
7. Projector
8. Cisco Webex Codec pro
9. Mixer Yamaha
10. PC all in one Acer All in one touch screen 

หากมีข้อสงสัยในการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของห้อง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี E4A ชั้น 3 ห้อง 308 เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 053-916308 ชัชชากุล กาตาสาย หรือ เบอร์โทรศัพท์ 053 917897 ต่อ 8081 (ธวัชชัย บุญธรรม)
E-mail : aedo@mfu.ac.th

จองห้อง Virtual Classroom

แบบประเมินห้อง Virtual Classroom

ปฏิทินการใช้งานห้อง Virtual Classroom

ผู้ที่ต้องการใช้งานห้อง Virtual Classroom โปรดดูตารางห้องว่างก่อนการจองใช้งานทุกครั้ง

ตารางการใช้ห้อง Virtual Classroom 617

ตารางการใช้ห้อง Virtual Classroom 618

วีดีโอการใช้งานห้อง Cisco Webex

MFU WebEx Tutorial | สำหรับอาจารย์ผู้สอน

MFU WebEx Tutorial | สำหรับผู้ต้องการเข้าร่วม Meeting (นักศึกษา)

Virtual Classroom Tutorial | วิธีการใช้งานห้อง Virtual Classroom เบื้องต้น

MFU Webex Training | อยากทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ทำอย่างไร ไปดูกัน

สร้าง poll หรือ Question ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม webex poll questionnaire editor

ถ่ายทอดสด “การอบรมใช้แอปพลิเคชันสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching”

ภาพอุปกรณ์ภายในห้อง VirtualClassroom

ภาพอุปกรณ์ภายในห้อง VirtualClassroom

 

 

วีดีโอการใช้งานห้อง Virtual Classroom อื่นๆ