Thiranun Kunatum

28 video(s) found

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงเช้า
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
4 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 ช่วงบ่าย
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
1 views

ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
3 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) [...]
0 views

การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 14/8/61
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views

การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 15/8/61
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
0 views

การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 16/8/61
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31 สค. 61
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31 สค. 61
Posted 2 เดือน ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
0 views
Page 1 of 4