Thiranun Kunatum

21 video(s) found

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย [...]
0 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ [...]
0 views

อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย [...]
2 views

การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1 EP01
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา [...]
0 views

การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1 EP02
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา [...]
0 views

การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning EP01
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning [...]
1 views

การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning EP02
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning [...]
0 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2 รอบเช้า
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
0 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2 รอบบ่าย
Posted 2 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
0 views
Page 2 of 3