HLLC Activities

กิจกรรม HOW TO LEARN

กิจกรรมของสำนักวิชาเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการศึกษาสาขาวิชาของตนเอง

เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่กำลังจะศึกษา พบคณบดี คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสำนักวิชา และร่วมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่สำนักวิชาจัดขึ้น เพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษา พบและฟังการบรรยายพิเศษของผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาของนักศึกษา ที่จะเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจะมาเล่าประสบการณ์และเรื่องราวแห่งการต่อสู้ของพวกเรา มาร่วมเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของพวกเขาด้วยกัน

กิจกรรม How to live

สนุกไปกับกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็มชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย เส้นทางชีวิต การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษเพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่น ในวัยเรียน กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ปัญหาวัยรุ่นและวิธีการแก้ไข พร้อมคำแนะนำดีๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตามรอยปณิธาน การให้แนวคิดตามรอยปณิธานอันทรงคุณค่าของราชวงศ์จักรีในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ การประกวดความสามารถน้องใหม่ การแข่งขันประกวาความสามารถพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด กิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด ผ่านการบรรยาย เล่นเกมส์ ฉายภาพและวิดีทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต น้องใหม่เดินปลูกป่า กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษายึดมั่นในการเดินตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยแนวพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก พิธีผูกข้อไม้ข้อมือแก่ตัวแทนนักศึกษา โดยผู้บริหาร และคณาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยชัยให้พรสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา คอนเสิร์ตน้องใหม่ การแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับน้องใหม่ของวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย และศิลปินรับเชิญชื่อดัง

AEDO Full Team all stage

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook fanpage