[wpcdt-countdown id="4007"]

ANNOUNCEMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรม

ACTIVITIES CALENDAR

ตารางกิจกรรมวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม How to Learn

กิจกรรมของสำนักวิชาเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการศึกษาสาขาวิชาของตนเอง

กิจกรรมสำนักวิชา

Freshers will learn how to learn and how to live on campus through joyful activities including school activities and extra activities.

The objectives of these activities are to inspire new students to their field study, to let students learn how to learn in their field,

and to get to know the School, faculty staff, supporting staff, and seniors.

กิจกรรมของสำนักวิชาเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการศึกษาสาขาวิชาของตนเอง

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ และได้รู้จักสำนักวิชา คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน และรุ่นพี่

List of Activities  

No. Activity Concept
1 How to Learn
เรียนให้รู้
Learn how to learn efficiently in your field of study. Meet the Dean, faculty staff, advisers and supporting staff. Enjoy with the fun activities that help you learn in your fields.เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่กำลังจะศึกษา พบคณบดี คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสำนักวิชา และร่วมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่สำนักวิชาจัดขึ้น เพื่อช่วยการเรียนรู้ของนักศึกษา
2 The Inspiration
แรงบันดาลใจสร้างได้
Enjoy the special talk given by a special celebrity in your field of study. They will surely open your view of study and inspire you in learning.พบและฟังการบรรยายพิเศษของผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาของนักศึกษา ที่จะเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
3 Meet the Alumni
ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด
The alumni, who have been success in such a way, will tell their stories of achievements. Let's learn how to learn and live from their experience.ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจะมาเล่าประสบการณ์และเรื่องราวแห่งการต่อสู้ของพวกเรา มาร่วมเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของพวกเขาด้วยกัน

Poster กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรม How to live

Enjoy additional activities that fulfill freshman days. สนุกไปกับกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็มชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม How to live

Enjoy additional activities that fulfill freshman days. 

สนุกไปกับกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็มชีวิตนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

 List of Activities
 
No. Activity Concept
1 Setting Your Goal
เป้าหมาย เส้นทางชีวิต
The special talk by a special quest, Suranam Parnichakarn is to introduce new student how to establish goals in their life in order to support them to graduate and succeed in the future.
การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ คุณสุรนาม พาณิชการ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่างมีเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
2 Teen Lessons
ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่น ในวัยเรียน
To share teenage problems and experience to new students and to provide some advice to new student how to handle problems by Napaporn Trivitwareegune (DJ P’Aoy).
3 Grace and Smart Student
การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ปัญหาวัยรุ่นและวิธีการแก้ไข พร้อมคำแนะนำดีๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ดีเจพี่อ้อย
Role model student share experiences how to be successful in university life in order to inspire new students.
เสวนากับ Learner Idol เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นต้นแบบของผู้เรียนดีสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ถูกต้อง
4 Follow the Path of Royal Family
ตามรอยปณิธาน
To educate new students about the teaching of Royal Family in order to encourage students to follow their royal wishes.
การให้แนวคิดตามรอยปณิธานอันทรงคุณค่าของราชวงศ์จักรีในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ โดยสะท้อนผ่านละครเวทีและบทเพลงจากวงดนตรี MFU Band
5 MFU Talent Contest
การประกวดความสามารถน้องใหม่
การแข่งขันประกวาความสามารถพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
The Talent competition for new students
6 Mistake to Success
เรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด
To educate new students about learning from mistakes and look at the bright side of failure and learn from it.
กิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จจากความผิดพลาด ผ่านการบรรยาย เล่นเกมส์ ฉายภาพและวิดีทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
7 Walk Rally
น้องใหม่เดินปลูกป่า
Walk rally comprises multiple activities to reach the missions by following a set path through the event. Moreover, new student will join the special event “Restoration the Forest” in order to follow the guidance of her royal highness princess Srinagarindra, The Princess Mother.
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษายึดมั่นในการเดินตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยแนวพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน
8 Lanna Blessing Ceremony and Khun Tok Dinner
พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก
A Lanna traditional Ceremony of expression of congratulation and joy to new students who attend the ceremony and enjoy the original Khun Tok dinner show
พิธีผูกข้อไม้ข้อมือแก่ตัวแทนนักศึกษา โดยผู้บริหาร และคณาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยชัยให้พรสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
9 Fresher Night
คอนเสิร์ตน้องใหม่
Welcoming Concert For Fresher featuring MFU Band, and Famous Artists.
การแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับน้องใหม่ของวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย และศิลปินรับเชิญชื่อดัง

Remarks (หมายเหตุ)

All new students are required to join the School Activities.

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักวิชาทุกกิจกรรม    

VIDEO HOW TO LIVE AND LEARN ON CAMPUS