ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล [...]
9 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
17 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
How to Live and Learn on Campus 2018
2959 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ค่ายอาจารย์มืออาชีพปี 6/2019
16 views