ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง “โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจา […]

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนตำราและหนังสือ

Application ที่น่าสนใจ

ZipGrade

ZipGrade ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจคำตอบปร […]

Socrative

Socrative Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดส […]

Kahoot

Kahoot Kahoot! เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทางออนไลน […]

Plickers

Plickers  เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็คคำต […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ทุนวิจัยในชั้นเรียน