ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active [...]
10 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
2 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
MV ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015
1 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views