ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
3 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
6 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย [...]
4 views