ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
MV ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015
2 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) [...]
7 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
3 views