ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา [...]
4 views
Posted 4 สัปดาห์ ago by Thiranun Kunatum
How to Live and Learn on Campus 2018
33 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
22 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล [...]
3 views