ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
40 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนตำราและหนังสือ วิทยากรโดย [...]
18 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ [...]
27 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning [...]
26 views