ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2017
1 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
3 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views