ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
40 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) [...]
21 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ภาพบรรยากาศการอบรม Active Learning ครั้งที่ 1 (Learning Game Design)
21 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning [...]
42 views